Alates 12.04.2017 seda kodulehte ei uuendata. Uus koduleht asub aadressil: http://www.kambja.ee

Kui Te nimetatud aadressil ei näe uut kodulehte, siis Teie teenusepakkuja nimeserverid ei ole veel uuenenud ning uus koduleht saab kättesaadavaks mõne päeva jooksul.

26 veebr, 2018

Elukohateate blanketid

Sotsiaalblanketid

 

Haridusalased blanketid

Avaldus lapsele koolieelses lasteasutuses koha saamiseks (PDF)

Avaldus lapsele koolieelses lasteasutuses koha saamiseks (RTF)

 

Ehitusalased blanketid

Ehitusteatis
Ehitusteatise lisa 1 - eluruumide andmed
Ehitusteatise lisa 2 - mitteeluruumide andmed
Ehitusloa taotlus
Ehitusloa taotluse lisa 1 - eluruumide andmed
Ehitusloa taotluse lisa 2 - mitteeluruumide andmed
Ehitamise alustamise teatis
Kasutusteatis
Kasutusteatise lisa 1 - eluruumide andmed
Kasutusteatise lisa 2 - mitteeluruumide andmed
Kasutusloa taotlus
Kasutusloa taotluse lisa 1 - eluruumide andmed
Kasutusloa taotluse lisa 2 - mitteeluruumide andmed
Ehitise täieliku lammutamise teatis
Andmete esitamise teatis
Andmete esitamise teatise lisa 1 - eluruumide andmed
Andmete esitamise teatise lisa 2 - mitteeluruumide andmed
Projekteerimistingimused
Projekteerimistinigmuste taotlus - detailplaneeringu olemasolul
Projekteerimistingimuste taotlus - detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel

 

  1. Puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise taotluse vorm (pdf, Word)
  2. Puurkaevu või puuraugu rajamise ning puurkaevu (mille tootlikkus on üle 10 m³ ööpäevas või mida kasutab üle 50 inimese) või puuraugu ümberehitamise ehitusloa taotluse vorm (pdf, Word)
  3. Puurkaevu või puuraugu puurimispäeviku vorm (pdf, Word)
  4. Puurkaevu, puuraugu või salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise vorm (pdf, Word)
  5. Puurkaevu (mille tootlikkus on alla 10 m³ ööpäevas või mida kasutab kuni 50 inimest), puuraugu või salvkaevu rajamise ning ümberehitamise kasutusteatise vorm (pdf, Word)
  6. Puurkaevu (tootlikkus üle 10 m³ ööpäevas või mida kasutab üle 50 inimese) kasutusloa taotluse vorm (pdf, Word)
  7. Salvkaevu rajamise, ümberehitamise ja lammutamise ning puurkaevu (tootlikkus alla 10 m³ ööpäevas või mida kasutab kuni 50 inimest) ümberehitamise ning puurkaevu või puuraugu lammutamise ehitusteatise vorm (pdf, Word)
  8. Puurkaevu, puuraugu või salvkaevu lammutamise teatise vorm (pdf, Word)

 

Reklaamialased blanketid

 

Keskkonnaalased blanketid