Alates 12.04.2017 seda kodulehte ei uuendata. Uus koduleht asub aadressil: http://www.kambja.ee

Kui Te nimetatud aadressil ei näe uut kodulehte, siis Teie teenusepakkuja nimeserverid ei ole veel uuenenud ning uus koduleht saab kättesaadavaks mõne päeva jooksul.

15 dets , 2017
Õigusaktid

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 7 sätestab volikogu ja valitsuse õigusaktid:

  • Volikogul ja valitsusel on õigus anda üldaktidena määrusi.
  • Volikogul on õigus üksikaktidena vastu võtta otsuseid, valitsusel anda korraldusi.
  • Volikogu ja valitsuse õigusaktid kehtivad antud omavalitsusüksuse haldusterritooriumil.

 

Kambja Vallavolikogu määrused (avaldatakse üksnes Riigi Teatajas)

Kambja Vallavalitsuse määrused (avaldatakse üksnes Riigi Teatajas)

Kambja Vallavolikogu otsused

Kambja Vallavalitsuse korraldused