Alates 12.04.2017 seda kodulehte ei uuendata. Uus koduleht asub aadressil: http://www.kambja.ee

Kui Te nimetatud aadressil ei näe uut kodulehte, siis Teie teenusepakkuja nimeserverid ei ole veel uuenenud ning uus koduleht saab kättesaadavaks mõne päeva jooksul.

23 märts, 2018
Õigusaktid

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 7 sätestab volikogu ja valitsuse õigusaktid:

  • Volikogul ja valitsusel on õigus anda üldaktidena määrusi.
  • Volikogul on õigus üksikaktidena vastu võtta otsuseid, valitsusel anda korraldusi.
  • Volikogu ja valitsuse õigusaktid kehtivad antud omavalitsusüksuse haldusterritooriumil.

 

Kambja Vallavolikogu määrused (avaldatakse üksnes Riigi Teatajas)

Kambja Vallavalitsuse määrused (avaldatakse üksnes Riigi Teatajas)

Kambja Vallavolikogu otsused

Kambja Vallavalitsuse korraldused