Alates 12.04.2017 seda kodulehte ei uuendata. Uus koduleht asub aadressil: http://www.kambja.ee

Kui Te nimetatud aadressil ei näe uut kodulehte, siis Teie teenusepakkuja nimeserverid ei ole veel uuenenud ning uus koduleht saab kättesaadavaks mõne päeva jooksul.

23 veebr, 2018
Kodanikule Üldinfo Uuringud ja statistika
 1. KK71: KATASTRIS REGISTREERITUD MAA PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI, 31. DETSEMBER
 2. KK72: KATASTRIS REGISTREERITUD ERAMAA OMANDAMISVIISI JA PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI, 31. DETSEMBER
 3. KK73: KATASTRIÜKSUSED SIHTOTSTARBE JA PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI, 31. DETSEMBER
 4. KK74: KATASTRIÜKSUSTE PINDALA SIHTOTSTARBE JA PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI, 31. DETSEMBER
 5. EH41: KASUTUSSE LUBATUD ELURUUMID FINANTSEERIMISALLIKA JA HALDUSÜKSUSE JÄRGI (1999-2000)
 6. EH42: KASUTUSSE LUBATUD ELURUUMID FINANTSEERIMISALLIKA JA HALDUSÜKSUSE JÄRGI (2000-2002)
 7. EH43: KASUTUSSE LUBATUD ELURUUMID TUBADE ARVU JA HALDUSÜKSUSE JÄRGI (1999-2000)
 8. EH44: KASUTUSSE LUBATUD ELURUUMID TUBADE ARVU JA PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI (UUSEHITUS)
 9. EH45: KASUTUSSE LUBATUD ELURUUMID ELAMU TÜÜBI JA HALDUSÜKSUSE JÄRGI (1999-2000)
 10. EH46: KASUTUSSE LUBATUD ELURUUMID ELAMU TÜÜBI JA PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI (UUSEHITUS)
 11. EH47: KASUTUSSE LUBATUD MITTEELUHOONED LIIGI, PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI (UUSEHITUS)
 12. KVE75: ELAMUFOND PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI (2003-2007)
 13. KVT05: KOHALIKE MAANTEEDE JA TÄNAVATE PIKKUS HALDUSÜKSUSE JÄRGI, 31. DETSEMBER
 14. KVT06: KOHALIKUD SILLAD JA VIADUKTID HALDUSÜKSUSE JÄRGI, 31. DETSEMBER
 15. KVT09: KOHALIKE TEEDE TEEHOIUKULUD JA INVESTEERINGUD HALDUSÜKSUSE JÄRGI, 31. DETSEMBER
 16. KVT14: LINNA- JA VALLAVALITSUSE KAUGUS MAAKONNAKESKUSEST JA TALLINNAST, 2003
 17. YKVT09: KOHALIKE TEEDE TEEHOIUKULUD JA INVESTEERINGUD HALDUSÜKSUSE JÄRGI, 31. DETSEMBER - EURO
 18. ER031: STATISTILISSE PROFIILI KUULUVAD ETTEVÕTTED HALDUSÜKSUSE JA TEGEVUSALA (EMTAK 2008) JÄRGI
 19. ER31: STATISTILISSE PROFIILI KUULUVAD ETTEVÕTTED HALDUSÜKSUSE JA TEGEVUSALA (EMTAK 2003) JÄRGI (2004-2007)
 20. ER32: STATISTILISSE PROFIILI KUULUVAD ETTEVÕTTED TÖÖTAJATE ARVU JA HALDUSÜKSUSE JÄRGI
 21. ER91: ÄRIREGISTRIS REGISTREERITUD ETTEVÕTJAD PÕHITEGEVUSALA MAJANDUSSEKTORI JA HALDUSÜKSUSE JÄRGI (1999-2002)
 22. ER92: ÄRIREGISTRIS REGISTREERITUD ETTEVÕTJAD ÕIGUSLIKU VORMI JA HALDUSÜKSUSE JÄRGI (1999-2002)
 23. ER93: ÄRIREGISTRIS REGISTREERITUD ETTEVÕTJAD OMANIKU LIIGI JA HALDUSÜKSUSE JÄRGI (1999-2002)
 24. ER94: AASTA JOOKSUL ÄRIREGISTRISSE KANTUD ETTEVÕTJAD PÕHITEGEVUSALA MAJANDUSSEKTORI JA HALDUSÜKSUSE JÄRGI (2000-2001)
 25. ER95: AASTA JOOKSUL ÄRIREGISTRIST KUSTUTATUD ETTEVÕTJAD PÕHITEGEVUSALA MAJANDUSSEKTORI JA HALDUSÜKSUSE JÄRGI (2000-2001)
 26. ER071: MAJANDUSLIKULT AKTIIVSED ETTEVÕTTED HALDUSÜKSUSE JÄRGI
 27. ER072: SÜNDINUD ETTEVÕTTED HALDUSÜKSUSE JÄRGI
 28. ER073: SURNUD ETTEVÕTTED HALDUSÜKSUSE JÄRGI
 29. ER074: ETTEVÕTETE SÜNNIMÄÄR HALDUSÜKSUSE JÄRGI
 30. ER075: ETTEVÕTETE SURMAMÄÄR HALDUSÜKSUSE JÄRGI
 31. ER71: MAJANDUSLIKULT AKTIIVSED ETTEVÕTTED HALDUSÜKSUSE JÄRGI (2000-2007)
 32. ER72: SÜNDINUD ETTEVÕTTED HALDUSÜKSUSE JÄRGI (2000-2007)
 33. ER73: SURNUD ETTEVÕTTED HALDUSÜKSUSE JÄRGI (2000-2007)
 34. ER74: ETTEVÕTETE SÜNNIMÄÄR HALDUSÜKSUSE JÄRGI (2000-2007)
 35. ER75: ETTEVÕTETE SURMAMÄÄR HALDUSÜKSUSE JÄRGI (2000-2007)
 36. ER07: STATISTILISSE PROFIILI KUULUVAD ÜKSUSED ÕIGUSLIKU VORMI JA HALDUSÜKSUSE JÄRGI
 37. RR31: KOHALIKE EELARVETE TULUD PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI
 38. RR32: KOHALIKE EELARVETE TULUD HALDUSÜKSUSE JÄRGI (1997-2002)
 39. RR33: KOHALIKE EELARVETE KULUD PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI
 40. RR34: KOHALIKE EELARVETE KULUD HALDUSÜKSUSE JÄRGI (1997-2002)
 41. RR35: KOHALIKE EELARVETE HALDUS-, SOTSIAAL- JA MAJANDUSSFÄÄRI KULUD HALDUSÜKSUSE JÄRGI (1997-2002)
 42. RR36: FÜÜSILISE ISIKU TULUMAKSU LAEKUMINE KOHALIKU OMAVALITSUSE EELARVESSE PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI
 43. RR37: RIIGIEELARVE TOETUSFOND PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI
 44. RR38: ERALDISED INVESTEERINGUTEKS PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI
 45. RR39: SIHTOTSTARBELISED ERALDISED RIIGIEELARVEST PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI
 46. RR40: KOHALIKE OMAVALITSUSTE VÕLAKOORMUS PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI, 31. DETSEMBER
 47. RR41: KOHALIKE OMAVALITSUSTE LAENUKOORMUS, 31. DETSEMBER (2000-2003)
 48. YRR31: KOHALIKE EELARVETE TULUD PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI - EURO
 49. YRR32: KOHALIKE EELARVETE TULUD HALDUSÜKSUSE JÄRGI (1997-2002) - EURO
 50. YRR33: KOHALIKE EELARVETE KULUD PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI - EURO
 51. YRR34: KOHALIKE EELARVETE KULUD HALDUSÜKSUSE JÄRGI (1997-2002) - EURO
 52. YRR35: KOHALIKE EELARVETE HALDUS-, SOTSIAAL- JA MAJANDUSSFÄÄRI KULUD HALDUSÜKSUSE JÄRGI (1997-2002) - EURO
 53. YRR36: FÜÜSILISE ISIKU TULUMAKSU LAEKUMINE KOHALIKU OMAVALITSUSE EELARVESSE PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI - EURO
 54. YRR37: RIIGIEELARVE TOETUSFOND PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI - EURO
 55. YRR38: ERALDISED INVESTEERINGUTEKS PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI - EURO
 56. YRR39: SIHTOTSTARBELISED ERALDISED RIIGIEELARVEST PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI - EURO
 57. YRR40: KOHALIKE OMAVALITSUSTE VÕLAKOORMUS PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI, 31. DETSEMBER - EURO
 58. YRR41: KOHALIKE OMAVALITSUSTE LAENUKOORMUS, 31. DETSEMBER (2000-2003) - EURO
 59. PLL45: LOOMAKASVATUS PÕLLUMAJANDUSLIKES MAJAPIDAMISTES HALDUSÜKSUSTE JÄRGI, 15. JUULI 2001
 60. PLL46: LOOMAKASVATUS PÕLLUMAJANDUSLIKES KODUMAJAPIDAMISTES HALDUSÜKSUSTE JÄRGI, 15. JUULI 2001
 61. PLTJ57: TÖÖJÕU PÕHINÄITAJAD PÕLLUMAJANDUSLIKES MAJAPIDAMISTES LIIGI JA HALDUSÜKSUSE JÄRGI, 15. JUULI 2001
 62. PLT341: TAIMEKASVATUSE PÕHINÄITAJAD PÕLLUMAJANDUSLIKES MAJAPIDAMISTES HALDUSÜKSUSE JÄRGI, 2001
 63. PLT343: TAIMEKASVATUSE PÕHINÄITAJAD PÕLLUMAJANDUSLIKES KODUMAJAPIDAMISTES HALDUSÜKSUSE JÄRGI, 2001
 64. RL401: RAHVASTIK ELUKOHA JA ELATUSALLIKATE JÄRGI
 65. RL406: RAHVASTIK ELUKOHA, TÖÖALASE JA SOTSIAAL-MAJANDUSLIKU STAATUSE JÄRGI*
 66. RL111: RAHVASTIK 2000. JA 1989. AASTA RAHVALOENDUSE ELUKOHA JÄRGI (2000. AASTA RAHVALOENDUSE ANDMETEL)
 67. RL112: 1989. JA 2000. AASTA RAHVALOENDUSE AJAL EESTIS ELANUD RAHVASTIK 2000. JA 1989. AASTA ELUKOHA NING RAHVUSE JÄRGI
 68. RL706: TAVAELURUUMID ASUKOHA, HOONE LIIGI JA EHITUSAJA JÄRGI
 69. RL709: ELURUUMID ASUKOHA, ELURUUMI TÜÜBI JA ASUSTATUSE JÄRGI
 70. RL714: TAVAELURUUMID ASUKOHA JA OMANIKU JÄRGI
 71. RL718: ASUSTATUD TAVAELURUUMID, LEIBKONNAD JA ELANIKUD ELURUUMI ASUKOHA JA TÜÜBI JÄRGI
 72. RL719: ASUSTATUD TAVAELURUUMID, LEIBKONNAD JA ELANIKUD ELURUUMI ASUKOHA JA OMANIKU JÄRGI
 73. RL720: ASUSTATUD TAVAELURUUMID, LEIBKONNAD JA ELANIKUD ELURUUMI ASUKOHA JA TUBADE ARVU JÄRGI
 74. RL721: ASUSTATUD TAVAELURUUMID, LEIBKONNAD JA ELANIKUD HOONE ASUKOHA, LIIGI JA TEHNOVARUSTUSE JÄRGI
 75. RL722: ASUSTATUD TAVAELURUUMID HOONE ASUKOHA JA LIIGI NING ELURUUMI PINNA JÄRGI
 76. RL701: TAVAELURUUMIDEGA HOONED ASUKOHA JA EHITUSAJA JÄRGI
 77. RL703: ASUSTATUD TAVAELURUUMIDEGA HOONED, ELURUUMID, LEIBKONNAD JA ELANIKUD ASUKOHA JA HOONE LIIGI JÄRGI*
 78. RL301: RAHVASTIK ELUKOHA JA HARIDUSTASEME JÄRGI*
 79. RL305: ÕPPIJAD ELUKOHA JA HARIDUSASTME JÄRGI*
 80. RL215: RAHVASTIK ELUKOHA JA KODAKONDSUSE JÄRGI
 81. RL210: NAISED ELUKOHA, SÜNNITATUD LASTE ARVU JA SEADUSLIKU PEREKONNASEISU JÄRGI*
 82. RL507: TAVALEIBKONNAD ELUKOHA JA SUURUSE JÄRGI
 83. RL511: TAVALEIBKONNAD ELUKOHA JA KOOSSEISU JÄRGI
 84. RL501: RAHVASTIK ELUKOHA, LEIBKONNA LIIGI JA ISIKU STAATUSE JÄRGI TAVALEIBKONNAS*
 85. RL416: TÖÖTAV RAHVASTIK ELUKOHA JA TEGEVUSALA JÄRGI*
 86. RL421: TÖÖTAV RAHVASTIK ELUKOHA JA AMETIALA JÄRGI*
 87. RL425: TÖÖTAV RAHVASTIK ELUKOHA JA TÖÖTAMISE KOHA JÄRGI*
 88. RL428: TÖÖTAV RAHVASTIK ELUKOHA JA TÖÖNÄDALA PIKKUSE JÄRGI*
 89. RL521: PEREKONNATUUMAD TAVALEIBKONDADES ELUKOHA JA ERI VANUSES LASTE ARVU JÄRGI
 90. RL203: RAHVASTIK ELUKOHA, SEADUSLIKU JA TEGELIKU PEREKONNASEISU JÄRGI*
 91. RL204: RAHVASTIK ELUKOHA JA TEGELIKU PEREKONNASEISU JÄRGI*
 92. RL801: TAVALEIBKONDADE RAHVASTIK ELUKOHA, ELURUUMI TÜÜBI JA KASUTAMISE ALUSE JÄRGI
 93. RL808: TAVAELURUUMIDE RAHVASTIK ELUKOHA JA ELURUUMI PINNA JÄRGI ÜHE ELANIKU KOHTA
 94. RL814: TAVALEIBKONNAD ELUKOHA, ELURUUMI TÜÜBI JA KASUTAMISE ALUSE JÄRGI
 95. RL101: FAKTILINE JA ALALINE RAHVASTIK HALDUSÜKSUSTES
 96. RL102: FAKTILINE JA ALALINE RAHVASTIK VALDADE ASULATES NING EESTLASTE ARV JA OSATÄHTSUS ALALISE RAHVASTIKU HULGAS
 97. RL103: FAKTILINE RAHVASTIK HALDUSÜKSUSTES VANUSE JÄRGI
 98. RL105: FAKTILINE RAHVASTIK LOENDUSMOMENDI ASUKOHA JA PÜSIELUKOHA ERINEVUSE JÄRGI
 99. RL223: RAHVASTIK ELUKOHA JA EMAKEELE JÄRGI
 100. RL224: RAHVASTIK ELUKOHA JA VÕÕRKEELTE OSKUSE JÄRGI
 101. RL118: RAHVASTIK SÜNNIKOHA NING 1989. JA 2000. AASTA ELUKOHA JÄRGI*
 102. RL119: RAHVASTIK ELUKOHA JA SÜNNIKOHA JÄRGI
 103. RL120: EESTIS SÜNDINUD RAHVASTIK ELUKOHA JA SÜNNIMAAKONNA JÄRGI
 104. RL121: EESTIS SÜNDINUD RAHVASTIK SÜNNIKOHA JA RAHVUSE JÄRGI
 105. RL122: EESTIS SÜNDINUD RAHVASTIK SÜNNIKOHA, VANUSE JA RAHVUSE JÄRGI
 106. RL126: RAHVASTIK ELUKOHA, SÜNNIRIIGI JA VANEMATE SÜNNIRIIGI NING RAHVUSE JÄRGI
 107. RL201: RAHVASTIK ELUKOHA, VANUSE JA RAHVUSE JÄRGI
 108. RL202: RAHVASTIK ELUKOHA JA SÜNNIAASTA JÄRGI
 109. RV06: DEMOGRAAFILINE TÖÖTURUSURVEINDEKS PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI, 1. JAANUAR
 110. RV063: ÜLALPEETAVATE MÄÄR PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI, 1. JAANUAR
 111. RV0241: RAHVASTIK SOO, VANUSE JA HALDUSÜKSUSE VÕI ASUSTUSÜKSUSE LIIGI JÄRGI, 1. JAANUAR
 112. RV027: RAHVASTIK SOO, VANUSERÜHMA JA HALDUSÜKSUSE VÕI ASUSTUSÜKSUSE LIIGI JÄRGI, 1. JAANUAR
 113. RV0282: RAHVAARV (ARVESTATUD RÄNNET) SOO, VANUSERÜHMA JA HALDUSÜKSUSE VÕI ASUSTUSÜKSUSE LIIGI JÄRGI, 1. JAANUAR
 114. RV0291: RAHVAARV, PINDALA JA ASUSTUSTIHEDUS HALDUSÜKSUSE VÕI ASUSTUSÜKSUSE LIIGI JÄRGI, 1. JAANUAR
 115. RV26: ABIELLUJAD SOO JA HALDUS- VÕI ASUSTUSÜKSUSE LIIGI JÄRGI
 116. RV261: LAHUTAJAD SOO JA HALDUSÜKSUSE VÕI ASUSTUSÜKSUSE LIIGI JÄRGI
 117. RVR01: RÄNNE HALDUSÜKSUSE VÕI ASUSTUSÜKSUSE LIIGI, SOO JA RÄNDE LIIGI JÄRGI
 118. RV49: SURNUD SOO JA HALDUSÜKSUSE VÕI ASUSTUSÜKSUSE LIIGI JÄRGI
 119. RV112: ELUSSÜNDINUD SOO JA HALDUSÜKSUSE VÕI ASUSTUSÜKSUSE LIIGI JÄRGI
 120. HT51: ÕPILASED JA KLASSIKOMPLEKTID ÜLDHARIDUSE PÄEVAÕPPES KLASSI JA HALDUSÜKSUSE JÄRGI
 121. HT52: ÜLDHARIDUSE PÄEVAÕPPEKOOLID KOOLITÜÜBI, ÕPPEKEELE JA HALDUSÜKSUSE JÄRGI
 122. KU016: ÜLDKASUTATAVAD RAHVARAAMATUKOGUD PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI
 123. ST005: PALGATÖÖTAJA KUUKESKMINE BRUTOTULU JA BRUTOTULU SAAJAD PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE, SOO JA VANUSERÜHMA JÄRGI
 124. YST005: PALGATÖÖTAJA KUUKESKMINE BRUTOTULU JA BRUTOTULU SAAJAD PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE, SOO JA VANUSERÜHMA JÄRGI - EURO
 125. SK41: TOIMETULEKUTOETUSED PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI
 126. SK42: TOIMETULEKUTOETUSED ELANIKU KOHTA PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI
 127. SK43: TOIMETULEKUTOETUST SAANUD PEREKONDADE ARV PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI
 128. SK44: TOIMETULEKUTOETUST SAANUD PEREKONDADE TAOTLUSED PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI
 129. SK45: TOIMETULEKUTOETUSEST ELUASEMEKULUDE KOMPENSEERIMINE PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI
 130. YSK41: TOIMETULEKUTOETUSED PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI - EURO
 131. YSK42: TOIMETULEKUTOETUSED ELANIKU KOHTA PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI - EURO
 132. YSK45: TOIMETULEKUTOETUSEST ELUASEMEKULUDE KOMPENSEERIMINE PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI - EURO
 133. TT60: KUU JOOKSUL REGISTREERITUD TÖÖTUD HALDUSÜKSUSE JÄRGI (detsember 2000 - detsember 2003)
 134. TT63: KUU JOOKSUL REGISTREERITUD TÖÖTUD HALDUSÜKSUSE JÄRGI, 2004 (KUUD)
 135. TT64: REGISTREERITUD TÖÖTUD PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI (KUUD)
 136. JS45: PÄÄSTETEENISTUSTE REGISTREERITUD TULEKAHJUD PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI