Alates 12.04.2017 seda kodulehte ei uuendata. Uus koduleht asub aadressil: http://www.kambja.ee

Kui Te nimetatud aadressil ei näe uut kodulehte, siis Teie teenusepakkuja nimeserverid ei ole veel uuenenud ning uus koduleht saab kättesaadavaks mõne päeva jooksul.

11 dets , 2017
Kodanikule Üldinfo Uuringud ja statistika
 1. KK71: KATASTRIS REGISTREERITUD MAA PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI, 31. DETSEMBER
 2. KK72: KATASTRIS REGISTREERITUD ERAMAA OMANDAMISVIISI JA PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI, 31. DETSEMBER
 3. KK73: KATASTRIÜKSUSED SIHTOTSTARBE JA PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI, 31. DETSEMBER
 4. KK74: KATASTRIÜKSUSTE PINDALA SIHTOTSTARBE JA PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI, 31. DETSEMBER
 5. EH41: KASUTUSSE LUBATUD ELURUUMID FINANTSEERIMISALLIKA JA HALDUSÜKSUSE JÄRGI (1999-2000)
 6. EH42: KASUTUSSE LUBATUD ELURUUMID FINANTSEERIMISALLIKA JA HALDUSÜKSUSE JÄRGI (2000-2002)
 7. EH43: KASUTUSSE LUBATUD ELURUUMID TUBADE ARVU JA HALDUSÜKSUSE JÄRGI (1999-2000)
 8. EH44: KASUTUSSE LUBATUD ELURUUMID TUBADE ARVU JA PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI (UUSEHITUS)
 9. EH45: KASUTUSSE LUBATUD ELURUUMID ELAMU TÜÜBI JA HALDUSÜKSUSE JÄRGI (1999-2000)
 10. EH46: KASUTUSSE LUBATUD ELURUUMID ELAMU TÜÜBI JA PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI (UUSEHITUS)
 11. EH47: KASUTUSSE LUBATUD MITTEELUHOONED LIIGI, PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI (UUSEHITUS)
 12. KVE75: ELAMUFOND PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI (2003-2007)
 13. KVT05: KOHALIKE MAANTEEDE JA TÄNAVATE PIKKUS HALDUSÜKSUSE JÄRGI, 31. DETSEMBER
 14. KVT06: KOHALIKUD SILLAD JA VIADUKTID HALDUSÜKSUSE JÄRGI, 31. DETSEMBER
 15. KVT09: KOHALIKE TEEDE TEEHOIUKULUD JA INVESTEERINGUD HALDUSÜKSUSE JÄRGI, 31. DETSEMBER
 16. KVT14: LINNA- JA VALLAVALITSUSE KAUGUS MAAKONNAKESKUSEST JA TALLINNAST, 2003
 17. YKVT09: KOHALIKE TEEDE TEEHOIUKULUD JA INVESTEERINGUD HALDUSÜKSUSE JÄRGI, 31. DETSEMBER - EURO
 18. ER031: STATISTILISSE PROFIILI KUULUVAD ETTEVÕTTED HALDUSÜKSUSE JA TEGEVUSALA (EMTAK 2008) JÄRGI
 19. ER31: STATISTILISSE PROFIILI KUULUVAD ETTEVÕTTED HALDUSÜKSUSE JA TEGEVUSALA (EMTAK 2003) JÄRGI (2004-2007)
 20. ER32: STATISTILISSE PROFIILI KUULUVAD ETTEVÕTTED TÖÖTAJATE ARVU JA HALDUSÜKSUSE JÄRGI
 21. ER91: ÄRIREGISTRIS REGISTREERITUD ETTEVÕTJAD PÕHITEGEVUSALA MAJANDUSSEKTORI JA HALDUSÜKSUSE JÄRGI (1999-2002)
 22. ER92: ÄRIREGISTRIS REGISTREERITUD ETTEVÕTJAD ÕIGUSLIKU VORMI JA HALDUSÜKSUSE JÄRGI (1999-2002)
 23. ER93: ÄRIREGISTRIS REGISTREERITUD ETTEVÕTJAD OMANIKU LIIGI JA HALDUSÜKSUSE JÄRGI (1999-2002)
 24. ER94: AASTA JOOKSUL ÄRIREGISTRISSE KANTUD ETTEVÕTJAD PÕHITEGEVUSALA MAJANDUSSEKTORI JA HALDUSÜKSUSE JÄRGI (2000-2001)
 25. ER95: AASTA JOOKSUL ÄRIREGISTRIST KUSTUTATUD ETTEVÕTJAD PÕHITEGEVUSALA MAJANDUSSEKTORI JA HALDUSÜKSUSE JÄRGI (2000-2001)
 26. ER071: MAJANDUSLIKULT AKTIIVSED ETTEVÕTTED HALDUSÜKSUSE JÄRGI
 27. ER072: SÜNDINUD ETTEVÕTTED HALDUSÜKSUSE JÄRGI
 28. ER073: SURNUD ETTEVÕTTED HALDUSÜKSUSE JÄRGI
 29. ER074: ETTEVÕTETE SÜNNIMÄÄR HALDUSÜKSUSE JÄRGI
 30. ER075: ETTEVÕTETE SURMAMÄÄR HALDUSÜKSUSE JÄRGI
 31. ER71: MAJANDUSLIKULT AKTIIVSED ETTEVÕTTED HALDUSÜKSUSE JÄRGI (2000-2007)
 32. ER72: SÜNDINUD ETTEVÕTTED HALDUSÜKSUSE JÄRGI (2000-2007)
 33. ER73: SURNUD ETTEVÕTTED HALDUSÜKSUSE JÄRGI (2000-2007)
 34. ER74: ETTEVÕTETE SÜNNIMÄÄR HALDUSÜKSUSE JÄRGI (2000-2007)
 35. ER75: ETTEVÕTETE SURMAMÄÄR HALDUSÜKSUSE JÄRGI (2000-2007)
 36. ER07: STATISTILISSE PROFIILI KUULUVAD ÜKSUSED ÕIGUSLIKU VORMI JA HALDUSÜKSUSE JÄRGI
 37. RR31: KOHALIKE EELARVETE TULUD PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI
 38. RR32: KOHALIKE EELARVETE TULUD HALDUSÜKSUSE JÄRGI (1997-2002)
 39. RR33: KOHALIKE EELARVETE KULUD PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI
 40. RR34: KOHALIKE EELARVETE KULUD HALDUSÜKSUSE JÄRGI (1997-2002)
 41. RR35: KOHALIKE EELARVETE HALDUS-, SOTSIAAL- JA MAJANDUSSFÄÄRI KULUD HALDUSÜKSUSE JÄRGI (1997-2002)
 42. RR36: FÜÜSILISE ISIKU TULUMAKSU LAEKUMINE KOHALIKU OMAVALITSUSE EELARVESSE PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI
 43. RR37: RIIGIEELARVE TOETUSFOND PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI
 44. RR38: ERALDISED INVESTEERINGUTEKS PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI
 45. RR39: SIHTOTSTARBELISED ERALDISED RIIGIEELARVEST PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI
 46. RR40: KOHALIKE OMAVALITSUSTE VÕLAKOORMUS PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI, 31. DETSEMBER
 47. RR41: KOHALIKE OMAVALITSUSTE LAENUKOORMUS, 31. DETSEMBER (2000-2003)
 48. YRR31: KOHALIKE EELARVETE TULUD PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI - EURO
 49. YRR32: KOHALIKE EELARVETE TULUD HALDUSÜKSUSE JÄRGI (1997-2002) - EURO
 50. YRR33: KOHALIKE EELARVETE KULUD PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI - EURO
 51. YRR34: KOHALIKE EELARVETE KULUD HALDUSÜKSUSE JÄRGI (1997-2002) - EURO
 52. YRR35: KOHALIKE EELARVETE HALDUS-, SOTSIAAL- JA MAJANDUSSFÄÄRI KULUD HALDUSÜKSUSE JÄRGI (1997-2002) - EURO
 53. YRR36: FÜÜSILISE ISIKU TULUMAKSU LAEKUMINE KOHALIKU OMAVALITSUSE EELARVESSE PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI - EURO
 54. YRR37: RIIGIEELARVE TOETUSFOND PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI - EURO
 55. YRR38: ERALDISED INVESTEERINGUTEKS PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI - EURO
 56. YRR39: SIHTOTSTARBELISED ERALDISED RIIGIEELARVEST PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI - EURO
 57. YRR40: KOHALIKE OMAVALITSUSTE VÕLAKOORMUS PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI, 31. DETSEMBER - EURO
 58. YRR41: KOHALIKE OMAVALITSUSTE LAENUKOORMUS, 31. DETSEMBER (2000-2003) - EURO
 59. PLL45: LOOMAKASVATUS PÕLLUMAJANDUSLIKES MAJAPIDAMISTES HALDUSÜKSUSTE JÄRGI, 15. JUULI 2001
 60. PLL46: LOOMAKASVATUS PÕLLUMAJANDUSLIKES KODUMAJAPIDAMISTES HALDUSÜKSUSTE JÄRGI, 15. JUULI 2001
 61. PLTJ57: TÖÖJÕU PÕHINÄITAJAD PÕLLUMAJANDUSLIKES MAJAPIDAMISTES LIIGI JA HALDUSÜKSUSE JÄRGI, 15. JUULI 2001
 62. PLT341: TAIMEKASVATUSE PÕHINÄITAJAD PÕLLUMAJANDUSLIKES MAJAPIDAMISTES HALDUSÜKSUSE JÄRGI, 2001
 63. PLT343: TAIMEKASVATUSE PÕHINÄITAJAD PÕLLUMAJANDUSLIKES KODUMAJAPIDAMISTES HALDUSÜKSUSE JÄRGI, 2001
 64. RL401: RAHVASTIK ELUKOHA JA ELATUSALLIKATE JÄRGI
 65. RL406: RAHVASTIK ELUKOHA, TÖÖALASE JA SOTSIAAL-MAJANDUSLIKU STAATUSE JÄRGI*
 66. RL111: RAHVASTIK 2000. JA 1989. AASTA RAHVALOENDUSE ELUKOHA JÄRGI (2000. AASTA RAHVALOENDUSE ANDMETEL)
 67. RL112: 1989. JA 2000. AASTA RAHVALOENDUSE AJAL EESTIS ELANUD RAHVASTIK 2000. JA 1989. AASTA ELUKOHA NING RAHVUSE JÄRGI
 68. RL706: TAVAELURUUMID ASUKOHA, HOONE LIIGI JA EHITUSAJA JÄRGI
 69. RL709: ELURUUMID ASUKOHA, ELURUUMI TÜÜBI JA ASUSTATUSE JÄRGI
 70. RL714: TAVAELURUUMID ASUKOHA JA OMANIKU JÄRGI
 71. RL718: ASUSTATUD TAVAELURUUMID, LEIBKONNAD JA ELANIKUD ELURUUMI ASUKOHA JA TÜÜBI JÄRGI
 72. RL719: ASUSTATUD TAVAELURUUMID, LEIBKONNAD JA ELANIKUD ELURUUMI ASUKOHA JA OMANIKU JÄRGI
 73. RL720: ASUSTATUD TAVAELURUUMID, LEIBKONNAD JA ELANIKUD ELURUUMI ASUKOHA JA TUBADE ARVU JÄRGI
 74. RL721: ASUSTATUD TAVAELURUUMID, LEIBKONNAD JA ELANIKUD HOONE ASUKOHA, LIIGI JA TEHNOVARUSTUSE JÄRGI
 75. RL722: ASUSTATUD TAVAELURUUMID HOONE ASUKOHA JA LIIGI NING ELURUUMI PINNA JÄRGI
 76. RL701: TAVAELURUUMIDEGA HOONED ASUKOHA JA EHITUSAJA JÄRGI
 77. RL703: ASUSTATUD TAVAELURUUMIDEGA HOONED, ELURUUMID, LEIBKONNAD JA ELANIKUD ASUKOHA JA HOONE LIIGI JÄRGI*
 78. RL301: RAHVASTIK ELUKOHA JA HARIDUSTASEME JÄRGI*
 79. RL305: ÕPPIJAD ELUKOHA JA HARIDUSASTME JÄRGI*
 80. RL215: RAHVASTIK ELUKOHA JA KODAKONDSUSE JÄRGI
 81. RL210: NAISED ELUKOHA, SÜNNITATUD LASTE ARVU JA SEADUSLIKU PEREKONNASEISU JÄRGI*
 82. RL507: TAVALEIBKONNAD ELUKOHA JA SUURUSE JÄRGI
 83. RL511: TAVALEIBKONNAD ELUKOHA JA KOOSSEISU JÄRGI
 84. RL501: RAHVASTIK ELUKOHA, LEIBKONNA LIIGI JA ISIKU STAATUSE JÄRGI TAVALEIBKONNAS*
 85. RL416: TÖÖTAV RAHVASTIK ELUKOHA JA TEGEVUSALA JÄRGI*
 86. RL421: TÖÖTAV RAHVASTIK ELUKOHA JA AMETIALA JÄRGI*
 87. RL425: TÖÖTAV RAHVASTIK ELUKOHA JA TÖÖTAMISE KOHA JÄRGI*
 88. RL428: TÖÖTAV RAHVASTIK ELUKOHA JA TÖÖNÄDALA PIKKUSE JÄRGI*
 89. RL521: PEREKONNATUUMAD TAVALEIBKONDADES ELUKOHA JA ERI VANUSES LASTE ARVU JÄRGI
 90. RL203: RAHVASTIK ELUKOHA, SEADUSLIKU JA TEGELIKU PEREKONNASEISU JÄRGI*
 91. RL204: RAHVASTIK ELUKOHA JA TEGELIKU PEREKONNASEISU JÄRGI*
 92. RL801: TAVALEIBKONDADE RAHVASTIK ELUKOHA, ELURUUMI TÜÜBI JA KASUTAMISE ALUSE JÄRGI
 93. RL808: TAVAELURUUMIDE RAHVASTIK ELUKOHA JA ELURUUMI PINNA JÄRGI ÜHE ELANIKU KOHTA
 94. RL814: TAVALEIBKONNAD ELUKOHA, ELURUUMI TÜÜBI JA KASUTAMISE ALUSE JÄRGI
 95. RL101: FAKTILINE JA ALALINE RAHVASTIK HALDUSÜKSUSTES
 96. RL102: FAKTILINE JA ALALINE RAHVASTIK VALDADE ASULATES NING EESTLASTE ARV JA OSATÄHTSUS ALALISE RAHVASTIKU HULGAS
 97. RL103: FAKTILINE RAHVASTIK HALDUSÜKSUSTES VANUSE JÄRGI
 98. RL105: FAKTILINE RAHVASTIK LOENDUSMOMENDI ASUKOHA JA PÜSIELUKOHA ERINEVUSE JÄRGI
 99. RL223: RAHVASTIK ELUKOHA JA EMAKEELE JÄRGI
 100. RL224: RAHVASTIK ELUKOHA JA VÕÕRKEELTE OSKUSE JÄRGI
 101. RL118: RAHVASTIK SÜNNIKOHA NING 1989. JA 2000. AASTA ELUKOHA JÄRGI*
 102. RL119: RAHVASTIK ELUKOHA JA SÜNNIKOHA JÄRGI
 103. RL120: EESTIS SÜNDINUD RAHVASTIK ELUKOHA JA SÜNNIMAAKONNA JÄRGI
 104. RL121: EESTIS SÜNDINUD RAHVASTIK SÜNNIKOHA JA RAHVUSE JÄRGI
 105. RL122: EESTIS SÜNDINUD RAHVASTIK SÜNNIKOHA, VANUSE JA RAHVUSE JÄRGI
 106. RL126: RAHVASTIK ELUKOHA, SÜNNIRIIGI JA VANEMATE SÜNNIRIIGI NING RAHVUSE JÄRGI
 107. RL201: RAHVASTIK ELUKOHA, VANUSE JA RAHVUSE JÄRGI
 108. RL202: RAHVASTIK ELUKOHA JA SÜNNIAASTA JÄRGI
 109. RV06: DEMOGRAAFILINE TÖÖTURUSURVEINDEKS PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI, 1. JAANUAR
 110. RV063: ÜLALPEETAVATE MÄÄR PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI, 1. JAANUAR
 111. RV0241: RAHVASTIK SOO, VANUSE JA HALDUSÜKSUSE VÕI ASUSTUSÜKSUSE LIIGI JÄRGI, 1. JAANUAR
 112. RV027: RAHVASTIK SOO, VANUSERÜHMA JA HALDUSÜKSUSE VÕI ASUSTUSÜKSUSE LIIGI JÄRGI, 1. JAANUAR
 113. RV0282: RAHVAARV (ARVESTATUD RÄNNET) SOO, VANUSERÜHMA JA HALDUSÜKSUSE VÕI ASUSTUSÜKSUSE LIIGI JÄRGI, 1. JAANUAR
 114. RV0291: RAHVAARV, PINDALA JA ASUSTUSTIHEDUS HALDUSÜKSUSE VÕI ASUSTUSÜKSUSE LIIGI JÄRGI, 1. JAANUAR
 115. RV26: ABIELLUJAD SOO JA HALDUS- VÕI ASUSTUSÜKSUSE LIIGI JÄRGI
 116. RV261: LAHUTAJAD SOO JA HALDUSÜKSUSE VÕI ASUSTUSÜKSUSE LIIGI JÄRGI
 117. RVR01: RÄNNE HALDUSÜKSUSE VÕI ASUSTUSÜKSUSE LIIGI, SOO JA RÄNDE LIIGI JÄRGI
 118. RV49: SURNUD SOO JA HALDUSÜKSUSE VÕI ASUSTUSÜKSUSE LIIGI JÄRGI
 119. RV112: ELUSSÜNDINUD SOO JA HALDUSÜKSUSE VÕI ASUSTUSÜKSUSE LIIGI JÄRGI
 120. HT51: ÕPILASED JA KLASSIKOMPLEKTID ÜLDHARIDUSE PÄEVAÕPPES KLASSI JA HALDUSÜKSUSE JÄRGI
 121. HT52: ÜLDHARIDUSE PÄEVAÕPPEKOOLID KOOLITÜÜBI, ÕPPEKEELE JA HALDUSÜKSUSE JÄRGI
 122. KU016: ÜLDKASUTATAVAD RAHVARAAMATUKOGUD PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI
 123. ST005: PALGATÖÖTAJA KUUKESKMINE BRUTOTULU JA BRUTOTULU SAAJAD PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE, SOO JA VANUSERÜHMA JÄRGI
 124. YST005: PALGATÖÖTAJA KUUKESKMINE BRUTOTULU JA BRUTOTULU SAAJAD PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE, SOO JA VANUSERÜHMA JÄRGI - EURO
 125. SK41: TOIMETULEKUTOETUSED PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI
 126. SK42: TOIMETULEKUTOETUSED ELANIKU KOHTA PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI
 127. SK43: TOIMETULEKUTOETUST SAANUD PEREKONDADE ARV PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI
 128. SK44: TOIMETULEKUTOETUST SAANUD PEREKONDADE TAOTLUSED PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI
 129. SK45: TOIMETULEKUTOETUSEST ELUASEMEKULUDE KOMPENSEERIMINE PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI
 130. YSK41: TOIMETULEKUTOETUSED PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI - EURO
 131. YSK42: TOIMETULEKUTOETUSED ELANIKU KOHTA PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI - EURO
 132. YSK45: TOIMETULEKUTOETUSEST ELUASEMEKULUDE KOMPENSEERIMINE PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI - EURO
 133. TT60: KUU JOOKSUL REGISTREERITUD TÖÖTUD HALDUSÜKSUSE JÄRGI (detsember 2000 - detsember 2003)
 134. TT63: KUU JOOKSUL REGISTREERITUD TÖÖTUD HALDUSÜKSUSE JÄRGI, 2004 (KUUD)
 135. TT64: REGISTREERITUD TÖÖTUD PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI (KUUD)
 136. JS45: PÄÄSTETEENISTUSTE REGISTREERITUD TULEKAHJUD PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI