Alates 12.04.2017 seda kodulehte ei uuendata. Uus koduleht asub aadressil: http://www.kambja.ee

Kui Te nimetatud aadressil ei näe uut kodulehte, siis Teie teenusepakkuja nimeserverid ei ole veel uuenenud ning uus koduleht saab kättesaadavaks mõne päeva jooksul.

23 märts, 2018
Arhiivid

Filter 

 • Keskkonnaamet algatab looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamise

  Keskkonnaamet teatab, et Keskkonnaministri 31. oktoobri 2016. a käskkirjaga nr 1075 on algatatud määruse „Pärnu ja Tartu maakonna kaitsealuste looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine” menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet. Kaitse-ee...
 • Konkurss sotsiaaltöötaja- lastekaitsespetsialisti ametikoha täitmiseks

  Kambja vallavalitsus kuulutab välja konkursi sotsiaaltöötaja-lastekaitsespetsialisti ametikohale. ...
 • Paju planeeringu kehtestamine

  Kambja Vallavalitsuse 04.08.2016 korraldusega nr 924 kehtestati Rebase külas Paju maaüksuse detailplaneering. ...
 • Tööle võetakse kultuuritöötaja

  Kambja Vallavalitsus võtab täistööajaga tööle kultuuritöötaja, kelle ülesandeks on kultuuriürituste korraldamine ja turundamine, rahaliste vahendite taotlemine, ürituste elluviimise tagamine ja koostöövõrgustike arendamine ning hoidmine kõi...
 • Paju planeeringu väljapanek

  Kambja Vallavalitsuse 9. juuni 2016. a korraldusega nr 882 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Kambja vallas Rebase külas Paju maaüksuse detailplaneering. ...
 • Pangodi maastikukaitseala kaitse-eeskirja tutvustamiskoosolek

  Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon annab teada, et Keskkonnaministri 16. mai 2016. a käskkirjaga nr 459 on algatatud määruse „Pangodi maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine”. ...
 • Avalik konkurss Kambja Põhikooli direktori ametikoha täitmiseks

  Kambja Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Kambja Põhikooli direktori ametikoha täitmiseks. ...
 • Mäenurga planeeringu väljapanek

  Kambja Vallavalitsuse 28.04.2016 korraldusega nr 844 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Kullaga külas Mäenurga maaüksuse detailplaneering. ...
 • Ajutised liikluspiirangud valla teedel lõpetati

  Seoses kruusateede kandevõime taastumisega otsustas Kambja Vallavalitsus tunnistada kehtetuks Kambja Vallavalitsuse 10.03.2016 korralduse nr 808 “Ajutised liikluspiirangud valla teedel”. ...
 • Enampakkumisteade

  Kambja Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel Kambja vallas Oomiste külas Kambja vallale kuuluvad Põdramäe maaüksuse (kü 28201:003:0030, knr 4633904), pindalaga 3,50 ha, sihtotstarbega elamumaa ja Põdraoru maaüksuse (kü 28201:003:...
 • Küttepuude ostmine

  Kambja Vallavalitsus ostab Unipiha algkoolile järgmiseks kütteperioodiks 45 rm 45-50 cm pikkuseid kuivi või poolkuivi lehtpuu küttepuid koos kohale toimetamisega kooli juurde aprilli lõpuks. Valdav puu liik peab olema lepp. Pakkumusi ootame 20. ap...
 • ELi toiduabi

  Märtsi lõpust maikuu teise pooleni jagatakse toimetulekuraskustes inimestele Euroopa Liidu toiduabi, mille jagamist korraldab Eesti Toidupank. Toiduabi jagatakse valdavalt spetsiaalsetes jaotuspunktides, mida on igas maakonnas vähemalt üks. Abivajaja...
 • Lasterikaste perede toetuse taotlusvoor

  Taotlusvoor avatakse 18.aprillil 2016, taotluste esitamise tähtaeg on 16.mai 2016. Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last ning k...
 • Teade Kambja valla kooli 1. klassi minevate laste vanematele

  Kambja Vallavalitsuse 26.11.2015 määruse nr 3 järgi tuleb Kambja valla kooli esimesse klassi mineva lapse vanemal esitada koolile avaldus koolimineku aasta 1. maiks. ...
 • Ajutised liikluspiirangud valla teedel

  TÄIENDATUD! Seoses kruusateede kandevõime taastumisega otsustas Kambja Vallavalitsus 28.04.2016 tunnistada kehtetuks Kambja Vallavalitsuse 10.03.2016 korralduse nr 808 “Ajutised liikluspiirangud valla teedel”.   Kambja Vallavalitsus, läht...
 • Käpa planeeringu algatamine

  Kambja Vallavalitsuse 21.01.2016 korraldusega nr 763 algatati Pangodi külas Käpa maaüksuste (kü 28201:004:0039 ja 28201:005:0075) ja lähiümbruse detailplaneeringu koostamine planeeringuala suurusega ca 70 ha. ...
 • Jäätmekava aastateks 2016 - 2020

  On võimalik tutvuda Kambja valla jäätmekavaga aastateks 2016 - 2020 või paberkandjal vallavalitsuses keskkonnanõuniku kabinetis nr 11....
 • Ühissõidukipeatustele kohanime määramine

  Kambja Vallavolikogus tuleb arutusele määruseelnõu, millega määratakse ühisõsidukipeatustele kohanimed. ...
 • Karikakra kinnistu planeeringu kehtestamine

  Kambja Vallavalitsuse 24.09.2015. a korraldusega nr 616 kehtestati Kambja vallas Sipe külas Karikakra kinnistu detailplaneering. ...
 • Unipiha kooli planeeringu kehtestamine

  Kambja Vallavalitsuse 27.08.2015. a korraldusega nr 596 kehtestati Kambja vallas Pangodi külas Unipiha algkooli maaüksuse (katastritunnus 28201:008:0217) detailplaneering. ...