Alates 12.04.2017 seda kodulehte ei uuendata. Uus koduleht asub aadressil: http://www.kambja.ee

Kui Te nimetatud aadressil ei näe uut kodulehte, siis Teie teenusepakkuja nimeserverid ei ole veel uuenenud ning uus koduleht saab kättesaadavaks mõne päeva jooksul.

23 märts, 2018
Kodanikule Üldinfo Uudised ja sündmused Ametlikud teated Undioru planeeringu algatamine Sulu külas

Kambja Vallavalitsuse 02.03.2017 korraldusega nr 1095 algatati Sulu küla Undioru kinnistu (kü 28201:001:0232) detailplaneeringu koostamine planeeringuala suurusega 18722 m2.

 

Detailplaneering algatati kinnistule ühe hoonestusala moodustamiseks, ehitusõiguse ja tehniliste näitajate määramiseks elamu ja abihoone ehitamiseks koos lahendusega vajalike kommunikatsioonivõrkudega varustamiseks.

Planeeringu algatamise korralduse ja lähtetingimustega saab tutvuda aadressil: https://atp.amphora.ee/kambjavv/index.aspx?itm=50371