Alates 12.04.2017 seda kodulehte ei uuendata. Uus koduleht asub aadressil: http://www.kambja.ee

Kui Te nimetatud aadressil ei näe uut kodulehte, siis Teie teenusepakkuja nimeserverid ei ole veel uuenenud ning uus koduleht saab kättesaadavaks mõne päeva jooksul.

23 märts, 2018

Ametlikud teated

Kambja Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul Kambja vallas Aakaru külas Jaagu kinnistule ühe eramu püstitamiseks.

Loe lisa...

Hea Kambja valla elanik!

Olete oodatud rahvakoosolekule arutlema selle üle,

mida võib endaga kaasa tuua

Vabariigi Valitsuse soov sundühendada

Kambja vald Ülenurme vallaga.

 

Loe lisa...

Vastavalt Kambja Vallavalitsuse määrusele "Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord", tuleb Kambja valla kooli esimesse klassi mineva lapse vanemal esitada koolile avaldus koolimineku aasta 1. maiks.

Loe lisa...

Kambja Vallavalitsuse 02.03.2017 korraldusega nr 1095 algatati Sulu küla Undioru kinnistu (kü 28201:001:0232) detailplaneeringu koostamine planeeringuala suurusega 18722 m2.

Loe lisa...

Kambja Vallavalitsuse 10.03.2016 korraldusega nr 808 on keelatud Kambja valla kruusateedel mootorsõidukite, mille tegelik mass ületab 8 tonni, sõitmine alates 18.03.2016, kuni teede kandevõime taastumiseni. 

Loe lisa...

Hea Kambja valla elanik,

14.-16. märts 2017 toimub Teie vallas Kambja, Pangodi, Kavandu piirkonnas 2. jalaväebrigaadi Kuperjanovi jalaväepataljoni õppus.

Loe lisa...

Kambja vallavalitsus korraldab 15. aprillil Kambja valla elanikele ohtlike jäätmete ja vana olmeelektroonika kogumisringi ning 14. - 16. aprillini suuremõõtmeliste jäätmete kogumise.

Loe lisa...

Kambja Vallavalitsuse korraldusega kehtestati Kambja vallas Kullaga külas Mäenurga maaüksuse detailplaneering.

Loe lisa...

Veel artikleid...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Algus
Eelmine
1