Alates 12.04.2017 seda kodulehte ei uuendata. Uus koduleht asub aadressil: http://www.kambja.ee

Kui Te nimetatud aadressil ei näe uut kodulehte, siis Teie teenusepakkuja nimeserverid ei ole veel uuenenud ning uus koduleht saab kättesaadavaks mõne päeva jooksul.

23 märts, 2018
Kodanikule Üldinfo Tähtsad telefonid ja kontaktid

 

HÄDAABINUMBER

112

Politsei

112

Kiirabi, tuletõrje, pääste ja gaasiavarii ning politsei 112
Perearsti nõuandetelefon 1222
Mürgistusteabeliin 16662
Keskkonnainspektsioon 1313
Elektrilevi rikketelefon 1343
Päästeala infotelefon 1524
Maanteeinfokeskus 1510
Lasteabitelefon 116 111
Vältimatu psühholoogilise abi telefon (usaldustelefon) 126,
646 6666
Politsei- ja piirivalveameti liiklusliin 612 3000

Kohalik omavalitsus

KAMBJA VALLAVALITSUS

(kõik kontaktid leiad siit)

741 6335;
5304 7070

Maavalitsus

Tartu maavalitsuse infotelefon 730 5200,
730 5212
Tartu maavalitsuse rahvastikutoimingute talitus
(end. perekonnaseisuosakond)
742 0632

Arstiabi ja ravi

Kiirabi 112
Perearsti nõuandetelefon 1222
Kambja perearstikeskus 741 6445
Psühholoog Kambjas 5829 2288
Hambaravi Kambjas 5647 6062
Hambaravi Vana-Kuustes 741 8166
Kambja apteek 741 6432
Kambja tervisekeskus 5829 2288
Tartu Ülikooli Kliinikum 731 8111
Haigekassa infotelefon 16 363

Kommunaal

Kommunaalettevõte OÜ Cambi 511 5637;
741 6291
OÜ Cambi katlamaja 741 6456
OÜ Cambi kassa 741 4268

Toidu- ja esmatarbepoed

Kambja kauplus 730 3590
Haava pood (Kambjas) 734 3544
Rebase kauplus (Lalli/Vana-Kuuste) 730 3386
Eevi Pood (Talvikese) 746 0526
Kambja tankla 741 6393

Sotsiaalhoole

SOTSIAALNÕUNIK
Sotsiaalkindlustusamet 16 106
Töötukassa 15 501
Tööinspektsiooni juristi infotel 640 6000
Aarike hooldekeskus 735 1321
Erihoolekandekeskus Kodijärve Kodu 746 0557,
5887 1708
Kambja kalmistuvaht 5392 9884

Transport

Bussiinfo: vallaliinid (Tomek-Kam) 741 6237,
5394 3164
Bussiinfo: vallaliinid (Avo Alliksaar) 569 82471,
520 7262
Bussiinfo: Tartumaa liinid 12 550
Bussiinfo: Tartu linnaliinid 17 787
Rongiinfo 1667
Autoabi 1888
Tartu lennujaam 605 8888,
730 9210
Kambja tankla 741 6393
Maanteeinfokeskus 1510
Maanteeameti liiklusregistribüroo 620 1200
Politsei ja piirivalveameti liiklusliin 612 3000

Haridus

Kambja kool 741 6457;
5300 2921
Kambja lasteaed

741 6201;
5341 1625

Kuuste Kool 741 8142;
529 6570
Kuuste Kool (lasteaiamaja) 735 3995;
5301 6443
Unipiha Algkool 741 1838
Kammeri Kool 746 0549

Sport, kultuur ja vaba aeg

Kambja spordihoone ja staadion 741 6347
Kambja spordiklubi 741 6347
Kambja kultuurimaja 5309 9523
Vana-Kuuste seltsimaja 741 8142
Kambja raamatukogu 741 6447
Kuuste raamatukogu 741 8145
Kambja noortekeskus 741 6481

Kommunikatsioon

Kambja postkontor 664 3644
Omniva / Eesti Posti infotelefon 661 6616
Kirjakandja Kerstin Roos 5661 5588
Kirjakandja Meeli Paulson 527 6465
Elion 165
EMT 123
Elisa 1591
Tele2 686 6866
Starman (ZUUM TV) 1770
Elektrilevi infotelefon 777 1545
Kernel 742 0234,
5344 1015
VIASAT 16 788

Raha ja maksud

Kambja hoiu-laenuühistu 741 6237,
5340 4980
Swedbank 631 0310
SEB 665 5100
Nordea 1772
Maksu- ja tolliamet 1811
Tarbijakaitse 620 1707

Korravalve, kodakondsus-migratsioon

Politsei- ja Piirivalveameti infotel
(sh kodakondsus- ja migratsiooni büroo)
612 3000
Veterinaar- ja toidulaboratoorium 506 6687

Riigikaitse

Kaitseressursside ameti (KRA) klienditelefon 660 6751
KRA kutsealuse tasuta infoliin

800 2525

Kaitseväe peastaap

717 1900

Õigus

Tartu kohtumaja (Kalevi 1) infotelefon 750 0615