Alates 12.04.2017 seda kodulehte ei uuendata. Uus koduleht asub aadressil: http://www.kambja.ee

Kui Te nimetatud aadressil ei näe uut kodulehte, siis Teie teenusepakkuja nimeserverid ei ole veel uuenenud ning uus koduleht saab kättesaadavaks mõne päeva jooksul.

23 veebr, 2018
Kodanikule Üldinfo Sümboolika

Kambja Vallavolikogus võeti 1995 a. vastu määrus valla lipu ja vapi kohta. Lipu ja vapi kavandite konkursile saabus kavandeid üheteistkümnelt autorilt. Kuna täielikult sobivat kavandit ei leitud, kasutati kujundamisel mitme autori kavandeid. Vapi valmistamisel võeti aluseks Harri Vihalemma poolt esitatud kavand, mida täiendati fragmentidega teistest kavanditest. Lipp ja vapp on kinnitatud valla põhimäärusega.

Vapp.

Kambja valla vapi rohelisel kilbil olev hõbedane, kolme kuldse kaelarõnga ja manustega kukk seisab vapitüvest tõusva hõbedase, kuldse keraga kirikutorni tipus, saatena kaks kuldset lüürat (1+1).

 

lipp

Kambja valla lipp on jaotatud horisontaalselt viieks võrdse laiusega lainelõikeliseks laiuks, mille värvused on lipu ülaservast alates: roheline - valge - sinine - valge - roheline. Lipu normaal­mõõtmed on 150 x 100 cm, pikkuse ja laiuse vahekord on 9 : 6 (3 : 2).

Vektorgraafilised etalonkujutised:

Kambja valla vapp (AI-vormingus)

Kambja valla vapp (SVG-vormingus)

PDF-kujutised:

Kambja valla vapp (PDF-vormingus)

 

Kambja valla sümbolite kasutamise kord

  • Heisatav ja väljapandav Kambja valla lipp peab vastama käesoleva põhimääruse paragrahvi 4 lõikes 3 toodud kirjeldusele ning olema terve ja puhas.
  • Kambja valla lipu võib heisata asutuste, äriühingute hoonetel ja elamutel riigilipu heiskamise päevadel (lipupäevad), samuti muude sündmuste või tähtpäevade puhul. Kambja valla elanikel on õigus heisata valla lipp perekondlike sündmuste ja tähtpäevade puhul. Kambjas tegutsevatel ettevõtetel, asutustel ja organisatsioonidel on õigus heisata valla lipp oma ürituste ja tähtpäevade puhul. Valla lipu alalise heiskamise otsustab vallavalitsus.
  • Lipu kasutamisel tuleb järgida Eesti lipu seadusega seatud Eesti lipu kasutamise sätteid ja head tava.
  • Valla vappi kasutatakse värvilisena või must-valgena volikogu ja vallavalitsuse ning vallavalitsuse hallatavate asutuste dokumendiplankidel, trükistel (sildid, kaardid jne) ja vallavalitsuse loa alusel vastuvõttude jm pidulike sündmuste puhul. Vappi kasutatakse pitseri elemendina valla organite, ametiasutuste ja vallavalitsuse hallatavate asutuste pitseritel.
  • Vallavapi kujutist kasutatakse volikogu istungitesaali ja vallavanema kabineti kujunduselemendina.
  • Valla juriidilistel ja füüsilistel isikutel ei ole lubatud kasutada ning lähtudes kaubamärgiseaduse § 8 lõikest 1 ei registreerita kauba- või teenindusmärgina tähiseid, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased vallavapi kujutisega, kui puudub vallavalitsuse vastav kirjalik luba.
  • Käesolevas paragrahvis loetlemata juhtudel toimub lipu ja/või vapi kasutamine vallavalitsuse loal.

Kambja valla teenetemärk

 Kambja valla teenetemärk antakse austusavaldusena Kambja vallale silmapaistavaid teeneid osutanud isikule. Kambja valla teenetemärgi statuudi kehtestab volikogu.