Alates 12.04.2017 seda kodulehte ei uuendata. Uus koduleht asub aadressil: http://www.kambja.ee

Kui Te nimetatud aadressil ei näe uut kodulehte, siis Teie teenusepakkuja nimeserverid ei ole veel uuenenud ning uus koduleht saab kättesaadavaks mõne päeva jooksul.

23 märts, 2018
Kodanikule Üldinfo

Kambja vald

Asukoht: Tartu maakonna lõunaosa, Otepää kõrgustiku põhjaserv
Pindala: 189,2 km² (6,3% Tartumaast)
Rahvaarv: 2 586 (01.01.2017)
Rahvastikutihedus: 13,7 in/km2
Haldusjaotus: 1 alevik, 30 küla
Keskus: Kambja alevik
Taasloomine: 16.05.1991
Koole: 3
Lasteaedu: 2
Seltsikeskusi: 3
Apteeke: 1
Tervise-
ja perearstikeskusi:
1
Spordihooneid: 2
Staadioneid: 2

Kambja valla paiknemine

Kambja vald on iseseisev kohaliku omavalitsuse üksus, mis paikneb Tartu maakonna lõunaosas Otepää kõrgustiku kuppelmaastikul. Vallaõigused taastati 16.05.1991.

Vald on pidevas arengus. Külaliikumine ja isetegevus on pidevalt kosunud. Kambja laulukoor on üleriigiliselt tunnustatud, olles osaline telesaadetes ja isegi laulupeotule süütamisel. Mitu aastat on toimunud Lõuna-Eesti naisansamblite kontsert "Kambja Lüüra" ja Tartumaa talvine tantsupidu. Kihelkonnapäevade pidamine on saanud kombeks. Viimatine kihelkonnapäev päädis ainulaadse ausamba - Perekivi - avamisega.

Kodanike tunnustamiseks on asutatud valla teenetemärk.

Suurt rõhku on pandud hariduselu elavdamisele. 2005. aastal avati uus Kambja koolimaja ühes raamatukogu ja kultuurikeskusega. Aasta varem valmis suur ja moodne staadion. Vana-Kuustes asutati kooli juurde lasteaia liitrühm, millele valmis hiljuti ka koolihoone juurdeehitus. Plaanis on Kambja lasteaia suurendamine ning lasteaiarühma kavandatakse ka Unipiha Algkooli juurde Pangodis.

Rajatud on mänguväljakuid ning Kambjas töötab noortekeskus. Vana-Kuustesse on ehitatud seltsimaja.

Kambja endises apteegimajas tegutseb vanurite päevakeskus. Perearst, hambaravi, apteek ja postkontor tegutsevad uues tervisekeskuse hoones. Seal pakutakse ka rehabilitatsiooniteenust.

Suuremates keskustes on rajatud kergliiklusteed. Mitmed kõrvalmaanteed on saanud tolmuvabad katted. Laiendatud on tänavavalgustusvõrku. Kambjas ja Vana-Kuustes on renoveeritud ulatuslikult kanalisatsiooni- ja tarbeveetrasse. Kambjas on rajatud moodne ja säästlik kaugküttetorustik.

2009. aastal pühitseti lõplikult renoveeritud Kambja kirik. Samal aastal tehti uuenduskuur ka kiriku kõrval paiknevale järvele. Saneeritud on ka Küti järve, Suure-Kambja paisjärve ning Pangodi järve suplus- ja puhkekohad.

Kammeris asuv riigikool sai samuti täiesti uue õppekompleksi ning kapitaalremondi läbis sealne õpilaskodu.

Suurendatud on vallasiseste busside liiklust. Vald maksab toetust hariduse omandamiseks ja püüab aidata elanikke mitmesuguste toetuste baasil. Samuti on suurendatud sotsiaaltoetusi. Vanuritele on ette nähtud ka kütusetoetus.