Alates 12.04.2017 seda kodulehte ei uuendata. Uus koduleht asub aadressil: http://www.kambja.ee

Kui Te nimetatud aadressil ei näe uut kodulehte, siis Teie teenusepakkuja nimeserverid ei ole veel uuenenud ning uus koduleht saab kättesaadavaks mõne päeva jooksul.

23 veebr, 2018

Kambja Vallavolikogu sotsiaal-, haridus- ja kultuurikomisjon

Komisjoni tegevusvaldkond on sotsiaal-, sotsiaalhoolekande-, tervishoiu-, haridus-, kultuuri- ja noorsootöö küsimused.

Liikmed:

  • Meeli Paulson - esimees;
  • Lembit Jakobson - aseesimees;
  • Irma Drenkhan;
  • Magnus Ott;
  • Hele-Mall Klaassepp;
  • Urve Kähr;
  • Heigo Mägi;
  • Meriliis Kuuslap;
  • Saidi Tammeorg.

 

Komisjon on alalisena ellukutsutud Kambja Vallavolikogu 07.11.2013 otsusega nr 2 "Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine".

Komisjoni esimees on kinnitatud 07.11.2013 otsusega nr 3 "Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste valimine".

Komisjoni aseesimees on kinnitatud 07.11.2013 otsusega nr 4 "Vallavolikogu alatiste komisjonide aseesimeeste valimine".

Komisjoni liikmed on kinnitatud 07.11.2013 otsusega nr 10 "Vallavolikogu sotsiaal-, haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine".

Komisjoni koossseisu on muudetud Kambja Valla Valimiskomisjoni 08.05.2015. otsusega nr 13 "Asendusliikme määramine volikogu liikmeks" ja Kambja Vallavolikogu 24.11.2016 otsusega nr 103 "Vallavolikogu sotsiaal-, haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine".

Komisjonile uus esimees ja aseesimees kinnitatud Kambja Vallavolikogu 28.05.2015 otsusega nr 52 "Vallavolikogu sotsiaal-, haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine"