Alates 12.04.2017 seda kodulehte ei uuendata. Uus koduleht asub aadressil: http://www.kambja.ee

Kui Te nimetatud aadressil ei näe uut kodulehte, siis Teie teenusepakkuja nimeserverid ei ole veel uuenenud ning uus koduleht saab kättesaadavaks mõne päeva jooksul.

26 veebr, 2018

Segaolmejäätmeid kogub Kambja vallas AS Ragn Sells.

Kambja Vallavalitsus pikendas Ragn-Sellsiga korraldatud jäätmeveo lepingut kuni 30.11.2016, muutes vaid jäätmemahutite tühjendamise hindasid. Sellel ajavahemikul peavad valla elanikud ja ettevõtted andma segaolmejäätmed käitlemiseks AS-le Ragn-Sells (teistel jäätmekäitlusettevõtetel puudub antud perioodil õigus vallas segaolmejäätmeid koguda ja käidelda).

Lepingupikendus suuri muutusi kaasa ei toonud, kuid mõned olulisemad asjad allpool:

 • Ragn-Sells AS-ga allkirjastatud jäätmeveoleping (raamleping) ja lepingulisa kehtib ka pikendatud korraldatud jäätmeveo perioodil.
 • Konteinerite tühjendussagedused ei muutu. Tühjendusgraafikuga saate tutvuda www.ragnsells.ee/graafikud või iseteenindusest www.ragnsells.ee/iseteenindus
 • Kõik Kambja Vallavalitsuse poolt välja antud korraldused perioodilise vabastuse (ehk vabastus on igal aastal ühel ja samal perioodil) või täieliku vabastuse kohta pikenevad kuni 30.11.2016. Teisi vabastusi tuleb vajadusel vallavalitsuses pikendada või uuendada.
 • Kel ei ole veel lepingut sõlmitud/allkirjastatud, palume selleks ühendust võtta Ragn-Sellsi klienditeenindusega.
 • Siit leiate  Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud teenuste hinnad alates 01.12.2014

Jäätmekäitlusteenuse osutamisel lähtub Ragn-Sellsi AS jäätmeseadusest, Kambja valla jäätmehoolduseeskirjast, korraldatud jäätmeveo konkursi pakkumise hankedokumentidest ja AS-i Ragn-Sells jäätmekäitlusteenuse osutamise tüüptingimustest.

AS-i Ragn-Sells kontaktandmed:

Sepa 26
TARTU 51013

tel 15 155
e-post See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.
www.ragnsells.ee

(kontor avatud E-R 8.00 – 17.00);

Korrad-eeskirjad:

 

Taotluste vormid:

 

Graafik

Prügiveograafik

Hinnad

Teenuste hinnad alates 01.12.2014

Konteinerid

Jäätmete kogumiseks saab konteinereid rentida või välja osta AS-ilt Ragn-Sells.

Uute konteinerite ostu puhul antakse konteinerile garantii kaheks aastaks. Kasutada võib ka isiklikke, nõuetele vastavaid konteinereid. Plastkonteineri puhul peab olema konteiner kandiline, ratastega, konteineri kõrgus maast vähemalt 90 cm. Konteinerite pilte näeb AS-i Ragn-Sells kodulehel.

NB! Kaubandusvõrgus müüakse väga erineva mahuga ja kvaliteediga konteinereid. Enne konteineri ostmist kaubandusvõrgust tuleks veenduda et konteineri mõõdud on õiged ja tegemist vastupidavast plastist konteineritega.

Kuni 800-liitrised käsitsi teisaldatavad ratastel jäätmemahutid tuleb paigutada korralikult suletuna kokkulepitud ajaks jäätmevedajale kättesaadavasse kohta tasasele horisontaalsele alusele sõidutee lähedale nii, et jäätmeveok pääseks takistamatult kogumismahuti juurde. Juurdesõidutee kogumismahuti laadimiskohani peab olema ehitatud selliselt, et kannatab raskeveoki pealesõitu. Kui kogumismahuti jäetakse kaugemale kui 10 meetrit jäätmeveoki võimalikust peatuskohast, lisandub konteineri käsitranspordi tasu.

Suuremad kui 800-liitrised jäätmemahutid tuleb paigaldada neid tühjendava jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale kõva kattega alusele, millele on tagatud jäätmeveoki vahetu juurdepääs jäätmemahuti tühjendusküljelt. Jäätmemahutid, mis ei ole käsitsi teisaldatavad, tuleb paigutada selliselt, et neid võiks tühjendada jäätmeveokisse vahetult paiknemiskohast.

Lisatasude vältimiseks soovitame tuua konteiner tühjenduspäevaks tee äärde, nii saab ühtlasi vähendada olukordi, kus suured prügiautod võivad kahjustada väiksemaid teid või õuealasid.

Prügikotiteenus

Ainult erandjuhul – vallavalitsuse poolse loa alusel – saab segaolmejäätmete konteineri asemel kasutada prügikotte.

Prügikotiteenuse kasutamisel saab korraga ära anda kuni 50 või 100 liitrit prügi. Selleks saab iga klient osta üks või kaks 50-liitrist AS-i Ragn-Sells logoga kilekotti. Kottide äravedu toimub analoogselt konteineri tühjendusega kokkulepitud graafiku alusel. Pealt kinni seotud kilekotid tuleb tühjenduspäevaks panna nähtavasse kohta (värava taha, tee äärde). Arvestama peab sellega, et loomad-linnud ei pääseks koti kallale ega saaks seda puruks tõmmata. Kasutada võib ainult Ragn-Sells AS logodega kilekotte. Esimesed kilekotid saab klient osta Ragn-Sells AS’i kontorist.

Korraldatud jäätmeveost vabastused ja konteinerite ühiskasutused

Taotlus jäätmeveost vabastamiseks tuleb esitada Kambja vallavalitsusele.

Taotluse esitamisel juhime tähelepanu muutunud jäätmeseaduse § 69 (4) ja (42), mis ütleb: Kui kohaliku omavalitsuse üksus on veendunud, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata, võib ta jäätmevaldaja erandkorras vabastada tema taotluse alusel teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest.

Kohaliku omavalitsuse üksus peab eelnevalt kohapeal kontrollima, et jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitiumisest vabastamise asjaolud on tõesed ja vabastamist võimaldavad.

Kinnistute omanikel on ühe võimalusena lubatud kasutada mitme peale ühist jäätmekogumismahutit. Sel puhul tuleb teha samuti vastavasisuline kirjalik taotlus vallavalitsusele.

Samuti on võimalik taotleda hooajalist vabastust, näiteks suvila või maakodu mittekasutamise perioodil.

Korraldatud jäätmeveost vabastuse taotlemise ning ühismahuti kasutamise avalduse plangid on kättesaadavad vallavalitsuses ja siinsel lehel. Taotluse võib saata vallavalitsusele e-postiga ( See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. ) või tavapostiga aadressile Kambja vallavalitsus, Kesk 2, Kambja, Tartumaa 62034.

Soovitusi ja nõuandeid jäätmevaldajale:

 • Segaolmejäätmete mahutisse ei tohi panna:

  • ohtlikke jäätmeid;

  • aia- ja pargijäätmeid;

  • üle +30°C kuuma tuhka;

  • vedelaid jäätmeid;

  • käimlajäätmeid;

  • kogumiskaevude setteid;

  • nakkusttekitavaid ja bioloogilisi jäätmeid;

  • erikäitlust vajavaid jäätmeid;

  • jäätmeid, mis võivad kahjustada jäätmekogujaid, prügila töötajaid või jäätmeveovahendeid;

  • ehitus- ja lammutusjäätmeid;

 • Jäätmemahuti tehnilise korrasoleku, mahuti desinfitseerimise, õige kasutamise ja mahuti ümbruse korrashoiu tagab mahuti kasutaja;

 • Jäätmed tuleb vajadusel enne paigutamist jäätmemahutisse pakkida plastikaatkottidesse suletult, et need ei levitaks haisu, ei põhjustaks ohtu tervisele ega määriks kogumisvahendeid; kogumisvahendi kaaned peavad olema suletud;

 • Jäätmete kogumiseks on sobivaimad konteinerid mahuga alates 80-liitrist kuni 4500-liitrini. Eramajade tarbeks on sobivaimad 80-, 140-, 240- ja 370-liitrised plastikust konteinerid.

 • 750 liitrit mahutavad metallist kuubikukujulised konteinerid, millel puuduvad rattad ning mis ei vasta kaasaegsetele tehnilistele nõuetele (nn veneaegsed konteinerid), jäätmete kogumiseks ei sobi, sest kaasaegsete jäätmeveokitega ei saa neid tühjendada. Juhul, kui kliendil on ebastandardne konteiner, mida jäätmevedaja ei saa tühjendada, vahetatakse see standardse konteineri vastu.

 • Lisaks konteineritele on lubatud ühe leibkonna jäätmete kogumisel kasutada jäätmekäitleja poolt tarnitavaid jäätmekotte. Lubatud on kasutada kuni 50-liitriseid ja mitte rohkem kui 10 kg mahutavaid jäätmekotte. Igal jäätmeveopäeval saab ära anda üks või kaks kuni 50-liitrist kotti, sest jäätmekotiteenus on mõeldudki eelkõige neile, kel tõesti palju prügi ei teki.

 • Mahutite või värava lukustamise korral peab klient (jäätmevaldaja) kindlustama nende avamise tühjenduspäevaks või tellima vastava lisateenuse Ragn-Sells’ilt. Juhul kui jäätmevaldaja ei võimalda vedajale juurdepääsu jäätmemahutile, siis on vedajal õigus rakendada teenustasu tühisõidu eest.

 • Ahjus võib põletada ainult looduslikust materjalist jäätmeid (paberit, puitu jms). Põletamiseks ei sobi kile, kiletatud paber, mitmed komposiitpakendid (piimapakid, tetrapakid) ja paljud muud pakkematerjalid, mis sisaldavad sünteetilisi materjale. Nimetatud jäätmete põletamine seab ohtu puhta elukeskkonna ning seega ka meie kõigi tervise.

Palun võtke AS-ga Ragn-Sells ühendust, kui:

 • Teil puudub konteiner ja Te soovite seda laenutada või osta;

 • Teie jäätmemahuti erineb lisatud veograafikus ja lepingus toodud mahuti suurusest;

 • Te soovite konteinerit lasta tühjendada sagedamini kui lisatud lepingus ja veograafikus kirjas;

 • Teil on vana tüüpi metallist ratasteta 750-liitrine konteiner;

 • Teile ei ole saadetud esmateavitust koos lepinguga (novembri lõpuks).

Palun võtke Kambja vallavalitsusega ühendust, kui:

 • antud aadressil puudub elu- või äritegevus ja Te soovite saada vabastust korraldatud jäätmeveost;

 • soovite taotleda hooajalist vabastust, suvila-maakodu mittekasutamise perioodil.

 • soovite kasutada ühiskonteinerit mitme eramu/elamu peale;

 • soovite kasutada prügikoti veo teenust.