Alates 12.04.2017 seda kodulehte ei uuendata. Uus koduleht asub aadressil: http://www.kambja.ee

Kui Te nimetatud aadressil ei näe uut kodulehte, siis Teie teenusepakkuja nimeserverid ei ole veel uuenenud ning uus koduleht saab kättesaadavaks mõne päeva jooksul.

23 märts, 2018

Kambja Vallavolikogu sotsiaal-, haridus- ja kultuurikomisjon

Komisjoni tegevusvaldkond on sotsiaal-, sotsiaalhoolekande-, tervishoiu-, haridus-, kultuuri- ja noorsootöö küsimused.

Liikmed:

 • Meeli Paulson - esimees;
 • Lembit Jakobson - aseesimees;
 • Irma Drenkhan;
 • Magnus Ott;
 • Hele-Mall Klaassepp;
 • Urve Kähr;
 • Heigo Mägi;
 • Meriliis Kuuslap;
 • Saidi Tammeorg.

 

Komisjon on alalisena ellukutsutud Kambja Vallavolikogu 07.11.2013 otsusega nr 2 "Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine".

Komisjoni esimees on kinnitatud 07.11.2013 otsusega nr 3 "Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste valimine".

Komisjoni aseesimees on kinnitatud 07.11.2013 otsusega nr 4 "Vallavolikogu alatiste komisjonide aseesimeeste valimine".

Komisjoni liikmed on kinnitatud 07.11.2013 otsusega nr 10 "Vallavolikogu sotsiaal-, haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine".

Komisjoni koossseisu on muudetud Kambja Valla Valimiskomisjoni 08.05.2015. otsusega nr 13 "Asendusliikme määramine volikogu liikmeks" ja Kambja Vallavolikogu 24.11.2016 otsusega nr 103 "Vallavolikogu sotsiaal-, haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine".

Komisjonile uus esimees ja aseesimees kinnitatud Kambja Vallavolikogu 28.05.2015 otsusega nr 52 "Vallavolikogu sotsiaal-, haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine"

 

Kambja Vallavolikogu keskkonna- ja turvalisuskomisjon

Komisjoni tegevusvaldkond on keskkonnakaitse, kriisiabi, korrakaitse ja päästeteenistuse küsimused.

Liikmed:

 • Magnus Ott - esimees;
 • Marek Palusoo - aseesimees;
 • Indrek Roos;
 • Robert Sule;
 • Oliver Ots;
 • Ilona Annuk;
 • Jüri Toomiste;
 • Taivo Prants;
 • Enno Soodla;
 • Tormas Tuulik.

 

Komisjon on alalisena ellukutsutud Kambja Vallavolikogu 07.11.2013 otsusega nr 2 "Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine".

Komisjoni esimees on kinnitatud 07.11.2013 otsusega nr 3 "Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste valimine".

Komisjoni aseesimees on kinnitatud 07.11.2013 otsusega nr 4 "Vallavolikogu alatiste komisjonide aseesimeeste valimine".

Komisjoni koosseis on kinnitatud Kambja Vallavolikogu 07.11.2013 otsusega nr 9 "Vallavolikogu keskkonna- ja turvalisuskomisjoni koosseisu kinnitamine".

 

 

Kambja Vallavolikogu arengu- ja eelarvekomisjon

Komisoni tegevusvaldkond on planeeringute, arengukavade, eelarve- ja maaküsimused.

Liikmed:

 • Avo Alliksaar - esimees;
 • Peep Rannik - aseesimees;
 • Oliver Ots;
 • Kuldar Lepik;
 • Kerstin Roos;
 • Priit Kiuru;
 • Vaike Palla;
 • Martti Kaasik;
 • Eha Paade;
 • Arved Küngas.

 

Komisjon on alalisena ellukutsutud Kambja Vallavolikogu 07.11.2013 otsusega nr 2 "Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine".

Komisjoni esimees on kinnitatud 07.11.2013 otsusega nr 3 "Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste valimine".

Komisjoni koosseis on kinnitatud Kambja Vallavolikogu 07.11.2013 otsusega nr 11 "Vallavolikogu arengu- ja eelarvekomisjoni koosseisu kinnitamine".

Komisjoni aseesimees on kinnitatud Kambja Vallavolikogu 28.11.2013 otsusega nr 16 "Vallavolikogu arengu- ja eelarvekomisjoni aseesimehe valimine".

 

Kambja Vallavolikogu revisjonikomisjon

Revisjonikomisjon kontrollib ja hindab enda koostatud ja kinnitatud tööplaani alusel või volikogu ülesandel:

 1. vallavalitsuse tegevuse vastavust volikogu määrustele ja otsustele;
 2. tulude tähtaegset sissenõudmist ja arvelevõtmist ning kulude vastavust vallaeelarvele;
 3. vallavalitsuse, selle hallatavate asutuste ja kohaliku omavalitsuse üksuse valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu raamatupidamise õigsust, nende tegevuse seaduslikkust, otstarbekust ja tulemuslikkust;
 4. vallaeelarve täitmist;
 5. valla vara kasutamise sihipärasust.

Liikmed:

 • Vahur Järv - esimees;
 • Liivi Murumets - aseesimees;
 • Karin Antson.

 

Komisjon on alalisena ellukutsutud Kambja Vallavolikogu 07.11.2013 otsusega nr 2 "Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine".

Komisjoni esimees on kinnitatud 07.11.2013 otsusega nr 3 "Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste valimine".

Komisjoni aseesimees on kinnitatud 07.11.2013 otsusega nr 4 "Vallavolikogu alatiste komisjonide aseesimeeste valimine".

Komisjoni liige on kinnitatud Kambja Vallavolikogu 07.11.2013 otsusega nr 5 "Revisjonikomisjoni liikme kinnitamine".