Alates 12.04.2017 seda kodulehte ei uuendata. Uus koduleht asub aadressil: http://www.kambja.ee

Kui Te nimetatud aadressil ei näe uut kodulehte, siis Teie teenusepakkuja nimeserverid ei ole veel uuenenud ning uus koduleht saab kättesaadavaks mõne päeva jooksul.

23 veebr, 2018

Portree.

Irma Drenkhan

Sünniaeg: 08.06.1968
Erakondlik kuuluvus: -
Kandideerimisnimekiri: VL Koduvald

Irma Drenkhan valiti vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele volinike poolt Kambja Vallavolikogu esimeheks ning valimistulemused kinnitati Kambja Valla Valimiskomisjoni 30.10.2013 otsusega nr 10 "Volikogu esimehe valimine".

Volikogu esimees korraldab volikogu tööd. Esimehe ülesandeks on kutsuda kokku ja juhatada volikogu istungeid, esindada valda ja volikogu, allkirjastada volikogu poolt vastu võetud õigusakte, jälgida arupärimistele ja avaldustele vastamist ning täita teisi talle seadusega pandud kohustusi. Esimeest asendab tema töös aseesimees.

Varasemad esimehed

2009 - 2013 Irma Drenkhan

2005 - 2009 Mati Luik

2002 - 2005 Mati Luik

1999 - 2002 Mati Luik

1996 - 1999 Priit Päkk

1993 - 1996 Priit Päkk

1990 - 1993 Rein Ärmpalu