Alates 12.04.2017 seda kodulehte ei uuendata. Uus koduleht asub aadressil: http://www.kambja.ee

Kui Te nimetatud aadressil ei näe uut kodulehte, siis Teie teenusepakkuja nimeserverid ei ole veel uuenenud ning uus koduleht saab kättesaadavaks mõne päeva jooksul.

23 veebr, 2018

 Kuldar Lepik

Kuldar Lepik

Sünniaeg: 26.09.1982
Erakondlik kuuluvus: -
Kandideerimisnimekiri: VL Koduvald

Kuldar Lepik valiti vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele volinike poolt Kambja valla VIII vallavolikogu aseesimeheks.

Volikogu aseesimees asendab volikogu esimeest tema äraolekul või volituste peatumisel, samuti juhtudel, kui esimees ei saa oma ülesandeid täita enesetaanduse tõttu, ja täidab muid talle volikogu õigusaktidega pandud ülesandeid.

Aseesimees on ametisse kinnitatud Kambja Vallavolikogu 30.10.2013 a otsusega nr 1 "Vallavolikogu esmehe valimine".