Alates 12.04.2017 seda kodulehte ei uuendata. Uus koduleht asub aadressil: http://www.kambja.ee

Kui Te nimetatud aadressil ei näe uut kodulehte, siis Teie teenusepakkuja nimeserverid ei ole veel uuenenud ning uus koduleht saab kättesaadavaks mõne päeva jooksul.

23 märts, 2018

Ivar Tedrema

Ivar Tedrema

Sünniaeg: 19.04.1954
Sünnikoht: Tartu
Haridus: kõrgem
Õppeasutus: Eesti Põllumajanduse Akadeemia
Erakondlik kuuluvus: puudub
Valimisnimekiri: VL Koduvald

Ivar Tedrema kinnitati vallavanemana ametisse Kambja Vallavolikogu 07.11.2013 a otsusega nr 12 "Vallavanema valimine".

Vallavanem on vallavalitsuse juht, kes esindab vallavalitsust. Vallavanem täidab talle seaduste, valla põhimääruse ja muude õigusaktidega pandud ülesandeid.

Vallavanem:

  •  korraldab vallavalitsuse tööd ja vallavalitsuse istungite ettevalmistamist ning juhatab vallavalitsuse istungit;
  •  esindab Kambja valda ja vallavalitsust vastavalt seadusega, valla põhimäärusega ning volikogu poolt antud pädevusele;
  •  esitab volikogule kinnitamiseks vallavalitsuse koosseisu, samuti ettepaneku vallavalitsuse täiendava liikme ametisse kinnitamiseks või mõne valitsuse liikme ametist vabastamiseks;
  •  esitab vallavalitsusele ametisse kinnitamiseks hallatava asutuse juhi kandidaadi, teeb vallavalitsusele ettepaneku hallatava asutuse juhi ametist vabastamiseks;
  •  kirjutab alla vallavalitsuse määrustele ja korraldustele ning teistele vallavalitsuse dokumentidele;
  •  annab vallavalitsuse kui ametiasutuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
  •  täidab muid talle seaduse alusel ja valla põhimäärusega pandud ülesandeid.

 

Vallavanema ametitunnus on vallavanema ametiraha.

Vallavanema äraolekul asendab vallavanemat vallavanema käskkirjaga määratud üks vallavalitsuse liige.

Vallavanem juhib vallavalitsust. Vallavanem esindab Kambja valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut suhetes riigiorganite- ja asutustega, teiste isikutega ja rahvusvaheliste organisatsioonidega seaduses, põhimääruses ja muudes volikogu õigusaktides kehtestatud juhtudel ja korras.

Kontakt

Vallavalitsus (institutsioon)
Ameti-, töökoht ja -juhend Nimi Telefon E-post Vastuvõtuaeg

Vallavanem

Ivar Tedrema

741 6450,
501 1587

See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. E 09 - 12