Alates 12.04.2017 seda kodulehte ei uuendata. Uus koduleht asub aadressil: http://www.kambja.ee

Kui Te nimetatud aadressil ei näe uut kodulehte, siis Teie teenusepakkuja nimeserverid ei ole veel uuenenud ning uus koduleht saab kättesaadavaks mõne päeva jooksul.

23 veebr, 2018

 

Struktuuriüksus

Teenistuskoha nimetus

Teenistuskoha jaotus ameti-
või töökohaks ja koormus

Tähtajalisus

Ametikoht

Töökoht

1. Vallakantselei

 

 

 

 

 

vallasekretär

1

 

tähtajatu

 

vallasekretäri abi

1

 

tähtajatu

 

registripidaja

 

1

tähtajatu

 

arhivaar

 

0,5

tähtajatu

 

kohti kokku

2

1,5

 

2. Finantsosakond

 

 

 

 

 

finantsjuht

1

 

tähtajatu

 

raamatupidaja

 

1

tähtajatu

 

raamatupidaja-kassapidaja

 

1

tähtajatu

 

kohti kokku

1

2

 

3. Sotsiaal- ja haridusosakond

 

 

 

 

sotsiaalnõunik

1

 

tähtajatu

 

sotsiaaltöötaja-
lastekaitsespetsialist

1

 

tähtajatu

 

autojuht-sotsiaaltöötaja

 

1

tähtajatu

 

kultuuritöötaja

 

1

tähtajatu

 

kohti kokku

2

2

 

4. Majandus- ja maakorraldusosakond

 

 

 

 

 

majandusnõunik

1

 

tähtajatu

 

maanõunik

1

 

tähtajatu

 

keskkonnanõunik

1

 

tähtajatu

 

ehitusnõunik

1

 

tähtajatu

 

päästekorraldaja

 

1

tähtajatu

 

koristaja

 

1

tähtajatu

 

kohti kokku

4

2

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

9

7,5

 

Teenistuskohtade koormus kokku

16,5

 


Teave täitmata ametikohtade kohta

Kinnitatud
Kambja Vallavolikogu 31.01.2013 otsusega nr 112 "Kambja valla ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine".

Muudetud
Kambja Vallavolikogu 15.12.2016 otsusega nr 110 "Kambja Vallavolikogu 31.01.2013 otsuse nr 112 „Kambja Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine” muutmine".

 

Ametnike kontaktandmed, vastuvõtuajad ja ametijuhendid