Alates 12.04.2017 seda kodulehte ei uuendata. Uus koduleht asub aadressil: http://www.kambja.ee

Kui Te nimetatud aadressil ei näe uut kodulehte, siis Teie teenusepakkuja nimeserverid ei ole veel uuenenud ning uus koduleht saab kättesaadavaks mõne päeva jooksul.

23 märts, 2018
Ettevõtjale Alustavale ettevõtjale

Alustamine

Ettevõtte rajamise eelduseks on äriidee.

Ettevõtte loomise esimeseks etapiks on ettevõtlusvormi valik, mis sõltub ennekõike teie ettevõtte tegevusalast ja sellega seotud riskidest ning vajadustest, rahalistest ressurssidest ja eesmärkidest. Ettevõtlusvormid erinevad teineteisest peamiselt järgmiste tunnuste osas:

  • osanike vastutuse põhimõtted, suurus ja osakaal;
  • äriühingu juhtimisorganid ja otsustusprotsessid, esindusõigus;
  • nõutava osakapitali suurus ja sissemakse viis;
  • äriühingu auditeerimise nõuded;
  • igapäevase tegevuse korraldamise lihtsus (nt raamatupidamine).

Kõige levinumad ettevõtlusvormid Eestis on füüsilisest isikust ettevõtja (FIE), osaühing (OÜ) ning aktsiaselts (AS).

Ettevõtlusvormidest

Füüsilisest isikust ettevõtja

Osaühing

Aktsiaselts

Täisühing ja usaldusühing

Tulundusühistu

Välisriigi ettevõtte filiaal

Ettevõtte asutamise toimingud

Ettevõtte asutamine koosneb olenevalt ettevõtte vormist 3-6 etapist, millest ärinime ja tegevusala valik ning registreerimine on igal juhul kohustuslikud.

1. Ärinime valik ja kontroll
Ärinime valik on esimene samm ettevõtte registreerimisel. Ärinimi peab vastama seadustes määratud tingimustele ning eristuma selgelt teistest ärinimedest ning ettevõtte tegevusvaldkonnaga seotud kaubamärkidest. Seda, kas soovitav ärinimi on registreerimiseks vaba, saate kontrollida Äriregistri teabesüsteemist.

Lugege ärinime valikust täpsemalt

2. Kaubamärgi valik ja kontroll

Oma teenuste ja toodete eristamiseks konkurentide omast on teil kasulik registreerida Patendiametis ka kaubamärgid, kuid see ei ole kohustuslik.
Kaubamärgid peavad olema selgelt erinevad ja eristatavad teistest sama valdkonna kaubamärkidest. Seda, kas teie poolt soovitav kaubamärk on registreerimiseks vaba, saate kontrollida Patendiameti andmebaasist.

Lugege kaubamärkide valikust täpsemalt

Kaubamärgi registreerimine annab märgile õiguskaitse, millega saate märgi kasutamise ainuõigused. Kaubamärgi kaitsmisel tuleb teil määrata, millisesse rahvusvaheliselt määratud kauba- või teenuseklassi teie kaubamärk kuulub. Registreerimise protsessid Eestis ja välismaal on erinevad.

Lugege kaubamärgi registreerimisest ja kaitsmisest täpsemalt

3. Põhitegevusala valimine

Ettevõtte asutamisel tuleb määrata kavandatav põhitegevusala, millega soovitakse tegelema hakata. Tegevusala tuleb leida Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatoris (EMTAK) toodud liigituse alusel. Ettevõttel on õigus tegutseda ka teistes tegevusvaldkondades, mida näidatakse ettevõtja majandusaasta aruandes. 

Ettevõtte põhitegevusala valimisest täpsemalt

4. Registreerimine äriregistris

Pärast ettevõtte asutamisotsuse tegemist ja tegevusala ning ärinime valikut, peate ettevõtte registreerima äriregistris. Seda saate teha elektrooniliselt e-äriregistri ettevõtjaportaalis või notari kaudu.
Elektroonilisel registreerimisel on olulisteks eeldusteks dokumentide digiallkirjastamise võimalus ning osakapitali sissemakse peab olema rahaline. Notari abil registreerimisel tuleb arvestada suurema ajakuluga.

Erinevad võimalused ettevõtte registreerimiseks

5. Registreerimine Maksu- ja Tolliametis

Kui teie ettevõte maksustatav aastakäive ületab 16 000 eurot (250 000 krooni) aastas, tekib kohustus registreerida ettevõte Maksu- ja Tolliametis käibemaksukohustuslasena. Kui käive on väiksem, pole registreerimine kohustuslik, kuid teil on selleks siiski õigus.

Käibemaksukohustuslaseks registreerimisest täpsemalt

6. Internetidomeeni registreerimine

Internetidomeeni registreerimine ei ole ettevõtte asutamisel kohustuslik etapp. Kui plaanite ettevõttele avada veebilehe, on domeeni aga kindlasti tarvis.

Lugege domeeni valikust ja registreerimisest täpsemalt